KEDVEZMÉNYEK AZ ÉV VÉGÉIG!

RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLÓ KÉPZÉSEK

Az "iskola" nem épület, hanem szellemiség, ami szerint az összeszokott oktatók átadják tudásukat és tapasztalatukat a hallgatóknak. Az iskola nem csak tanít, de nevel is.

ELKÖLTÖZTÜNK!

Címünk: 1044 Budapest, Váci út 77
previous arrow
next arrow
Slider

VÁLTOZÁS! KÖLTÖZÜNK!

2020.07.01 ORSZAK NOVUM Kft.

VÁLTOZÁS! KÖLTÖZÜNK!

2020. júliusától már az új oktató központunkban, 1044 Budapest, Váci út 77. 4. épület alatt fogadjuk hallgatóinkat.

Bővebben

FOLYTATJUK KONTAKTÓRÁS KÉPZÉSEINKET!

2020.06.01 ORSZAK NOVUM Kft.

FOLYTATJUK KONTAKTÓRÁS KÉPZÉSEINKET!

A május 26-án megjelent 121. számú Magyar Közlöny 234/2020-as kormányrendelete alapján FOLYTATJUK KONTAKTÓRÁS KÉPZÉSEINKET!

Bővebben

Anyagvizsgáló szabványok

EZ A LISTA A VIZSGÁLAT-TECHNIKAI és FOGALOM MEGHATÁROZÓ SZABVÁNYOKAT TARTALMAZZA. A listát minden hónap elején összevetjük a Szabványügyi Közlönnyel, és a változásokat átvezetjük.

A TERMÉK-SZABVÁNYOK MEGTALÁLHATÓK: www.mszt.hu Ellenőrizze a szabványok érvényességét!

× Egyes általánosan használt szabványok (MSZ EN ISO 9712, MSZ EN ISO 18490, MSZ EN ISO 17635, MSZ EN ISO 6520-1, MSZ EN ISO 5817, ...) csak egy helyen, a vizuális szabványok között (mivel elsőként mindig a szemrevételezést végezzük el!) kerültek feltüntetésre.

LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
AKUSZTIKUS EMISSZIÓS (AT) VIZSGÁLAT

MSZ EN 1330-9:2017 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Fogalommeghatározások. 9. rész: Az akusztikus emissziós vizsgálatok szakkifejezései

MSZ EN 13477-1:2001 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Akusztikus emisszió - Berendezés jellemzői. 1. rész: Berendezés leírása

MSZ EN 13477-2:2011 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Akusztikus emisszió. A berendezés jellemzése. 2.rész: A működési jellemzők igazolása

MSZ EN 13554:2011 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Akusztikus emisszió. Általános alapelvek

MSZ EN 14584:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Akusztikus emissziós vizsgálat. Fémből készült nyomástartó berendezések vizsgálata a nyomáspróba során. Az AE-források síkbeli helyzete.

MSZ EN 15495:2008 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Akusztikus emisszió. Fémből készült nyomástartó berendezések vizsgálata a nyomáspróba során. Az AE-források térbeli helyzete.

MSZ EN 15856:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Akusztikus emissziós (AE-) vizsgálatok. Az AE-vizsgálatok általános alapelvei a folyadékkal kitöltött fémköpenyen belüli korrózió kimutatására.

(J) MSZ EN ISO 16148:2016 GÁZPALACKOK. Újratölthető, varrat nélküli acél gázpalackok és -csövek. Akusztikus emissziós vizsgálat (AT) és azazt követő ultrahangos vizsgálat (UT) időszakos ellenőrzéshez és vizsgálathoz.

MSZ EN 15587:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Akusztikus emissziós (AE-) viozsgálatok. Szálerősítésű polimerek vizsgálata Egyedi módszertan és általános értékelési feltételek.

MSZ EN ISO 18081:2016 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Akusztikus emissziós vizsgálatok (AT). Szivárgásjelzésakusztikus emissziós módszerrel.

CEN/WI 00138076 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Akusztikus emisszió. Akusztikus emissziós vizsgálat a szilárdsági nyomáspróba alatt


LEGELTERJEDTEBBEN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
ÖRVÉNYÁRAMOS VIZSGÁLAT (ET)

(J) MSZ EN ISO 12718:2020 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Örvényáramos vizsgálat. Szakszótár (MSZEN 1330-5 helyett)

(J) MSZ EN ISO 15548-1:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Örvényáramos vizsgálóberendezés. 1. rész: A vizsgálókészülék jellemzői és igazoló ellenőrzése

(J) MSZ EN ISO 15548-2:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Örvényáramos vizsgálóberendezés. 2. rész: A szonda jellemzői és igazoló ellenőrzése

(J) MSZ EN ISO 15548-3:2009 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Örvényáramos vizsgálóberendezés. 3. rész: A rendszer jellemzői és igazoló ellenőrzése

(J) MSZ EN ISO 20339:2017 Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramos vizsgáló berendezés. A szondasorok jellemzői és igazoló ellenőrzése.

(J) MSZ EN ISO 15549:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Örvényáramos vizsgálat. Általános alapelvek.

MSZ EN 1711:200/A1:2004 Hegesztett kötésekroncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett kötések örvényáramos vizsgálata vektorelemzéssel. (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 17643:2016 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Hegesztett kötések örvényáramu vizsgálata vektorelemzéssel. (MSZ EN 1711 helyett)

MSZ EN ISO 10893-2:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek automatikus örvényáramos vizsgálata az anyaghiányok kimutatására.

MSZ EN ISO 10893-3:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) ferromágneses acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus, szórt fluxusos tömörségvizsgálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására.

MSZ EN 16867-2:2020 Vasúti alkalmazások. Infrastruktúra. A pályába épített sínek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: A pályába épített sínek helyszíni örvényáramú vizsgálata.

(J) MSZ EN 17263:2019 Réz és rézötvözetek. Rudak, idomrudak, üreges rudak és huzalok külső felületének örvényáramos vizsgálata a hibák gyűrűszondás kijelzésére.

(J) MSZ EN 1871-1:2020 Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, rézből és rézötvözetből készült csövek hibáinak meghatározása örvényáramos módszerrel. 1. rész: A külső felület gyűrűszondás vizsgálata.

(J) MSZ EN 1871-2:2020 Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, rézből és rézötvözetből készült csövek hibáinak meghatározása örvényáramos módszerrel. 2. rész: A belső felület belső tapintószondás vizsgálata.

(J) MSZ EN ISO 21968:2020 Nemmágneses fémbevonatok fémes és nemfémesalapanyagokon. A rétegvastagság mérése. Fázisérzékeny örvényáramos módszer.


LEGELTERJEDTEBBEN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
TÖMÖRSÉGVIZSGÁLAT (LT)

MSZ EN 1330-8:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK. 8. rész: A tömörségvizsgálat fogalmai

(J) MSZ EN ISO 20484:2017 Roncsolásmentes vizsgálatok. Tömörségvizsgálat. Szakszótár.

MSZ EN 1779:1999/A1:2004 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. TÖMÖRSÉG-VIZSGÁLAT. Az eljárás és a módszer kiválasztásának feltételei

MSZ EN 1593:1999/A1:2004 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. TÖMÖRSÉG-VIZSGÁLAT. Buborékemissziós módszerek

MSZ EN 1518:1999/A1:2004 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. TÖMÖRSÉG-VIZSGÁLAT. A tömegspektrométeres szivárgás-érzékelő jellemzői

MSZ EN 13184:2001/A1:2004 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. TÖMÖRSÉG-VIZSGÁLAT. Nyomásváltásos eljárás

MSZ EN ISO 20485:2018 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. TÖMÖRSÉGVIZSGÁLAT. Jelzőgázos eljárás

MSZ EN ISO 20486:2018 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. TÖMÖRSÉGVIZSGÁLAT. Referencialyukak kalibrálása gázok szivárgására.

MSZ EN 13625:2002 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. SZIVÁRGÁVIZSGÁLAT. Irányelvek a gázszivárgásmérő berendezések kiválasztásához

MSZ EN ISO 18081:2016 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Akusztikus emissziós vizsgálatok (AT). Szivárgásjelzésakusztikus emissziós módszerrel.

MSZ EN 1277:2004 MŰANYAG CSŐVEZETÉK RENDSZEREK. Hőre lágyuló műanyag csővezeték rendszerek földbe fektetett, nyomás nélküli alkalmazásra. A rugalmas tömítőgyőrűs kötések tömörségének vizsgálati módszerei.

MSZ EN ISO 13056:2019 MŰANYAG CSŐVEZETÉK RENDSZEREK. Nyomás alatti hideg és meleg vizes rendszerek. A vákuum alatti tömörség vizsgálati módszere.

(J) MSZ EN ISO 9090:2020 A gázhegesztés és rokon eljárások berendezéseinek gáztömörsége.

MSZ EN ISO 2746:2016 Tűzzománcok. Nagyfeszültségű vizsgálat

MSZ EN ISO 8289-1:2020 Tűzzománcok. Kisfeszültségű vizsgálat a hibák kimutatására és helyének meghatározására. 1. rész: Csőkefe vizsgálat nem profilozott felületeken.

MSZ EN 14291:2005 Habképző szivárgásjelző oldatok gázszerelésekhez.

MSZ EN 12285-1:2003 MŰHELYBEN GYÁRTOTT ACÉLTARTÁLYOK 1.rész: Fekvő hengeres, szimpla és dupla falú tartályok, éghető és nem éghető, vizet szennyező folyadékok föld alatti tárolására.

MSZ EN 12285-2:2005 MŰHELYBEN GYÁRTOTT ACÉLTARTÁLYOK 2.rész: Fekvő hengeres, szimpla és dupla falú tartályok, éghető és nem éghető, vizet szennyező folyadékok föld feletti tárolására.

MSZ 9943:2009 Üzemanyag töltő állomás (benzinkút) előírásai

MSZ 9910:1988 Föld feletti, álló, hengeres acéltartályok éghet folyadék és olvadékok tárolására

MSZ 9910-2:1993 Föld feletti, álló, hengeres acéltartályok éghető folyadékok és olvadékok tárolás Szerelvényezési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások

MSZ 9910-3:1998 Föld feletti, álló, hengeres acéltartályok éghető folyadékok és olvadékok tárolására Időszakos ellenőrző vizsgálat.


ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
MÁGNESEZHETŐ POROS VIZSGÁLAT (MT)

MSZ EN 1330-7:2005 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Fogalom-meghatározások. 7. rész: A mágnesezhető poros vizsgálatban használt fogalmak (visszavonva)

MSZ EN ISO 12707:2016 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Mágnesezhető poros vizsgálat. Szakszótár.

MSZ EN ISO 9934-1:2017 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Mágnesezhető poros vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN ISO 9934-2:2016 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Mágnesezhető poros vizsgálat. 2. rész: Vizsgáló szerek

MSZ EN ISO 9934-3:2016 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Mágnesezhető poros vizsgálat. 3. rész: Berendezés

MSZ EN ISO 3059:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos és mágnesezhető poros vizsgálat. A megvilágítás feltételei

MSZ 7875:1986 Roncsolásmentes vizsgálathoz használt ultra-ibolya-sugárforrás közvetett értékelése (visszavonva:2003)

MSZ EN ISO 17638:2017 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Mágnesezhető poros vizsgálatok (MSZ EN ISO 17338:2010 helyett) A MAROVISZ támogatásával magyar nyelven is.

(J) MSZ EN ISO 23278:2015 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálat. Átvételi szintek. (MSZ EN ISO 23278:2010 helyett)

(J) MSZ EN 10228-1:2016 Kovácsolt termékek roncsolásmentes vizsgálata. 1. rész: Mágnesezhető poros vizsgálat.

MSZ EN 1369:2013 ÖNTÉSZET Mágnesezhető poros vizsgálat

MSZ EN ISO 10893-1:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 1. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek automatikus elektromágneses vizsgálata a tömörség igazolására.

MSZ EN ISO 10893-3:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) ferromágneses acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus, szórt fluxusos tömörségvizsgálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására

MSZ EN ISO 10893-5:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 5. rész: Varrat nélküli és hegesztett ferromágneses acélcsövek mágnesezhető poros vizsgálata a felületi anyaghiányok kimutatására


ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
FOLYADÉKBEHATOLÁSOS VIZSGÁLAT (PT)

MSZ EN ISO 12706:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Folyadékbehatolásos vizsgálatok. Szakszótár.

MSZ EN ISO 3452-1:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Folyadékbehatolásos vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 571-1:2001 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Folyadékbehatolásos vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek(MSZ 7879 helyett) (visszavonva)

MSZ EN ISO 3452-2:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos vizsgálat. 2. rész: A behatoló anyag vizsgálata

MSZ EN ISO 3452-3:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos vizsgálat. 3. rész: Ellenőrző testek

MSZ EN ISO 3452-4:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos vizsgálat. 4. rész: Berendezések

MSZ EN ISO 3452-5:2009 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos vizsgálat. 5. rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat 50 Celsius-foknál nagyobb hőmérsékleten

MSZ EN ISO 3452-6:2009 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos vizsgálat. 6. rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat 10 Celsius-foknál kisebb hőmérsékleten

MSZ EN 1772:2002 FELÜLETAKTÍV ANYAGOK A nedvesítő képesség meghatározása immerzióval

MSZ EN ISO 3059:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos és mágnesezhető poros vizsgálat. A megvilágítás feltételei

MSZ 7875:1986 Roncsolásmentes vizsgálathoz használt ultra-ibolya sugárforrás közvetett értékelése (visszavonva:2003)

MSZ EN 14370:2005 FELÜLETI ANYAGOK A felületi feszültség meghatározása

(J) MSZ EN ISO 23277:2015 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Folyadékbehatolásos vizsgálat. Átvételi szintek. (MSZ EN ISO 23277:2010 helyett)

MSZ EN ISO 10893-4:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 4. rész: Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek folyadékbehatolásos vizsgálata a felületi anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 1371-1:2012 Öntészet - Folyadékbehatolásos vizsgálat - 1. rész: Homok-, gravitációs kokilla- és nyomásos öntéssel készült öntvények

MSZ EN 1371-2:2015 Öntészet. Folyadékbehatolásos vizsgálat. ". rész: Preciziós öntvények

(J) MSZ EN 10228-2:2016 Kovácsolt termékek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat.


ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
RADIOGRÁFIAI VIZSGÁLAT (RT-F)
× Az RT-D és RT-CR vizsgálatok nem az alap-tanfolyam tárgyát képezik.

MSZ EN 444:1999 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Fémek röntgen- és gammasugaras radiográfiai vizsgálatának alapjai (visszavonva)

MSZ EN ISO 5579:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Fémek filmet és röntgen- vagy gamma-sugarat felhasználó radiográfiai vizsgálata. Alapvető szabályok.

MSZ EN ISO 19232-1:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiológiai felvételek képminősége. 1. rész: A képminőségi értékek meghatározása huzalsoros képminőségjelzőkkel.

MSZ EN ISO 19232-2 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 2. rész: A képminőségi értékek meghatározása lépcsős-furatos képminőségjelzőkkel.

MSZ EN ISO 19232-3:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 3. rész: Képminőségosztályok.

MSZ EN ISO 19232-4:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 4. rész: A képminőségi értékek és a képminőségi táblázatok kísérleti meghatározása.

MSZ EN ISO 19323-5:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 5. rész: A képéletlenség meghatározása kéthuzalos képminőségjelzőkkel.

MSZ EN 462-1:1995 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiológiai felvételek képminősége. 1. rész: Huzalsoros képminőségjelzők. A képminőség meghatározása. (MSZ 15963:1985 helyett) (visszavonva)

MSZ EN 462-2:1995 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 2. rész: Lépcsős-furatos képminőségjelzők. A képminőség meghatározása. (MSZ 15964:1995 helyett) (visszavonva)

MSZ EN 462-3:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 3. rész: Vasalapú ötvözetekre vonatkozó képminőség osztályok. (visszavonva)

MSZ EN 462-4:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 4. rész: A képminőség és a képminőségi táblázatok kísérleti meghatározása. (visszavonva)

MSZ EN 462-5:1998 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 5. rész: Kéthuzalos képminőségjelzők, a képéletlenség meghatározása. (visszavonva)

MSZ EN ISO 11699-1:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. IPARI RADIOGRÁFIAI FILM 1. rész: Az ipari radiográfiai filmrendszerek csoportosítása (MSZ EN 584-1:2006 helyett)

MSZ EN ISO 11699-2:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. IPARI RADIOGRÁFIAI FILM 2. rész: A film előhívásának ellenőrzése összehasonlító értékek alapján (MSZ EN 584-2:1999 helyett) (vissza vonva)

MSZ EN ISO 11699-2:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. IPARI RADIOGRÁFIAI FILM. 2. rész: A film előhívásának ellenőrzése összehasonlító értékek alapján. (MSZ EN ISO 11699-2:2012 helyett)

MSZ EN 1330-3:1999 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Fogalom-meghatározások. Az ipari radiográfiai vizsgálat fogalmai

MSZ EN 12517-1:2006 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA 1. rész: Acél, nikkel, titán és ötvözeteik hegesztett kötéseinek értékelése radiográfiával. Átvételi szintek (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 10675-1:2017 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 1. rész: Acél, nikkel, titán és ötvözeteik. (MSZ EN ISO 10675-1:2014 helyett)

(J) MSZ EN ISO 10675-2:2018 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 2. rész: Aluminium és ötvözetei. (MSZ EN ISO 10675-2:2014 helyett)

(J) MSZ EN 12517-2:2009 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. 2. rész: Aluminium és ötvözetei hegesztett kötéseinek értékelése radiográfiával. Átvételi szintek (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 10675-2:2014 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 2. rész: Alumínium és ötvözetei. (MSZ EN 12517-2 helyett)

(J) MSZ EN ISO 17636-1:2013 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálat. 1. rész: Filmre alapozott röntgen- és gamma-sugaras módszerek.

(J) MSZ EN ISO 17636-2:2013 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálat. 2. rész: Digitális detektorokra alapozott röntgen- és gamma-sugaras módszerek.

(J) MSZ EN ISO 10893-6:2020 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 6. rész: Hegesztett acélcsövek varratának radiográfiai vizsgálata az anyaghiányok kimutatására.

(J) MSZ EN ISO 10893-7:2020 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 7. rész: Hegesztett acélcsövek varratának digitális radiográfiai vizsgálata az anyaghiányok kimutatására.

(J) MSZ EN 13100-2:2020 A hőre lágyuló műanyag félkész termékek hegesztett kötéseinek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: Röntgenvizsgálat

(J) MSZ EN ISO 20769-1:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. A csövekben lévő korrózió és lerakodások röntgen- és gamma-sugaras radiográfiai ellenőrzése. 1. rész: Érintőleges radiográfiai ellenőrzés. (MSZ EN 16407-1:2014 helyett)

(J) MSZ EN ISO 20769-2:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. A csövekben lévő korrózió és lerakodások röntgen- és gamma-sugaras radiográfiai ellenőrzése. 2. rész: Kettős falú radiográfiai ellenőrzés. (MSZ EN 16407-2:2014 helyett)

MSZ ISO 3999:2002 APPARATUS FOR GAMMA RADIOGRAPHY SPECIFICATION

MSZ EN 12543-1:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 1. rész: Pásztázó eljárás

(J) MSZ EN 12543-2:2009 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 2. rész: Furatkamerás radiográfiai módszer

MSZ EN 12543-3:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 3. rész: Réskamerás radiográfiai módszer

MSZ EN 12543-4:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 4. rész: Élmódszer

MSZ EN 12543-5:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 5. rész: Kis- és mikrofókuszú röntgencsövek tényleges fókuszfolt mérésének mérése

MSZ EN 12544-1:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A röntgencső feszültségének mérése és értékelése.1. rész: Feszültségelosztó eljárás (visszavonva)

MSZ EN ISO 16526-1:2020 Roncsolásmentes vizsgálat. A röntgencsőfeszültség mérése és értékelése. 1. rész: Feszültségelosztó eljárás.

MSZ EN 12544-2:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A röntgencső feszültségének mérése és értékelése. 2. rész: A változatlanság ellenőrzése vastagszűrő módszerrel (visszavonva)

MSZ EN ISO 16526-2:2020 Roncsolásmentes vizsgálat. A röntgencsőfeszültség mérése és értékelése. 2. rész: A változatlanság ellenőrzésevastagszűrő módszerrel.

MSZ EN 12544-3:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A röntgencső feszültségének mérése és értékelése. 3. rész: Spektrometriásmódszer (visszavonva)

MSZ EN ISO 16526-3:2020 roncsolásmentes vizsgálat. A röntgencsőfeszültség mérése és értékelése. 3. rész: Spektrometriás módszer.

MSZ EN 12679:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Radiogáfiai vizsgálat. Az ipari radiográfiaigamma- sugárforrások méretének meghatározása.

MSZ EN 13068-1:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Radioszkópiai ellenőrzés. 1. rész: A képminőségi jellemzők mennyiségi mérése

MSZ EN 13068-2:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Radioszkópiai ellenőrzés. 2. rész: A képminőségi eszközök tartós idejű állandóságának ellenőrzése

MSZ EN 13925-1:2003 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Röntgendiffrakció sokkristályos és amorf anyag esetén. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 13925-2:2003 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Röntgendiffrakció sokkristályos és amorf anyag esetén. 2. rész: Vizsgálati eljárások

MSZ EN 13925-3:2005 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Röntgendiffrakció sokkristályos és amorf anyag esetén. 3. rész: Berendezések

MSZ EN 14096-1:2003 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A radiográfiai filmdigitalizáló rendszer minősítése 1. rész: Meghatározások, a képminőségi paraméterek mennyiségi mérése, összehasonlító film és minőségi ellenőrzés (visszavonva)

MSZ EN ISO 14096-1:2020 Roncsolásmentes vizsgálat. A radiográfiai filmdigitalizáló rendszer minősítése. 1. rész: Meghatározások, a képminőségi paraméterek mennyiségi mérése, összehasonlító film és minőségi ellenőrzés.

MSZ EN 14096-2:2003 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A radiográfiai filmdigitalizáló rendszer minősítése 2. rész: Minimum követelmények. (visszavonva)

MSZ EN ISO 14096-2:2020 Roncsolásmentes vizsgálat. A radiográfiai filmdigitalizáló rendszer minősítése. 2. rész: Minimumkövetelmények.

MSZ EN 14784-1:2006 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Ipari számítógépes radiográfia foszforlemezen való képtárolással. 1. rész: A rendszerek osztályozása

MSZ EN 14784-2:2006 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Ipari számítógépes radiográfia foszforlemezen való képtárolással. 2.rész: A fémek röntgen- és gammasugarasvizsgálatának általános alapelvei. (visszavonva)

MSZ EN ISO 16371-2:2018 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Ipari számítógépes radiográfia foszforlemezen történő képtárolással. 2. rész: A fémek röntgen- és gamma-sugaras vizsgálatának általános alapelvei. (MSZ EN 14784-2:2006 helyett)

MSZ EN 16016-1:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 1. rész: Terminológia (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 15708-1:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 1. rész: Terminológia.

MSZ EN 16016-2:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 2. rész: Alapelv, berendezés és minták (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 15708-2:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 2. rész: Alapelvek, berendezés és minták.

MSZ EN 16016-3:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 3. rész: Működés és értelmezés (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 15708-3:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 3. rész: Működés és értelmezés

MSZ EN 16016-4:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 4. rész: Minősítés (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 15708-4:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 4. rész: Minősítés.

MSZ EN 25580:1993 IPARI RADIOGRÁFIAI ÁTVILÁGÍTÓ EGYSÉG

MSZ EN ISO 10893-6:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 6. rész: Hegesztett acélcsövek varratának radiográfiai vizsgálata az anyaghiányok kimutatására

MSZ EN ISO 10893-7:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 7. rész: Hegesztett acélcsövek varratának digitalizált radiográfiai vizsgálata az anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 61526:2013 Sugárvédelmi műszerek. Hp(10) és Hp(0,07) személyi dózisegyenértékek mérése röntgen-, gamma-, neutron- és béta- sugárzások esetén. Közvetlen leolvasású személyi dózisegyenérték-mérők.

MSZ EN 61010-2-091:2013 Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-091. rész: Szekrénybe szerelt röntgenberendezések követelményei.

MSZ 62-1:1989 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM Általános előírások

MSZ 62-2:217 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM A foton- és elektronsugárzás elleni védelem

MSZ 836:2017 SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM RÖNTGENBERENDEZÉST és/vagy GAMMA-SUGÁRFORRÁST ALKALMZÓ IPARI RADIOGRÁFIAI MUNKAHELYEKEN

MSZ 14349:1999 SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM GAMMA-RADIOGRÁFIAI MUNKAHELYEKEN (visszavonva)


ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
ULTRAHANGOS VIZSGÁLAT (UT)

(J) MSZ EN ISO 5577:2017Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Szakszótár.

MSZ EN 583-1:1998/A1:2004 Roncsolásmentes vizsgálat Ultrahangos vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek (visszavonva)

(J)MSZ EN ISO 16810:2014 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Általános alapelvek.

MSZ EN 583-2:2001 Roncsolásmentes vizsgálat Ultrahangos vizsgálat. 2. rész: Az érzékenység és a geometria beállítása (visszavonva)

(J)MSZ EN ISO 16811:2014 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Érzékenység- és geometriai beállítás.

MSZ EN 583-3:2001 Roncsolásmentes vizsgálat Ultrahangos vizsgálat. 3. rész: Átsugárzásos módszer (visszavonva)

(J)MSZ EN ISO 16823:2014 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Átsugárzásos módszer.

MSZ EN 583-4:2002/A1:2004 Roncsolásmentes vizsgálat Ultrahangos vizsgálat. 4. rész: A felületre merőleges folytonossági hiányok vizsgálata (visszavonva)

(J)MSZ EN ISO 16826:2014 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. A felületre merőleges folytonossági hiányok vizsgálata.

MSZ EN 583-5:2000/A1:2004 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Ultrahangos vizsgálat. 5. rész: A folytonossági hiányok jellemzése és méretének meghatározása (visszavonva)

(J)MSZ EN ISO 16827:2014 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. A folytonossági hiányok jellemzése és méretének meghatározása.

MSZ EN 583-6:2009 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Ultrahangos vizsgálat 6. rész: Futásidő-szóródásos eljárás a hibák kimutatásának és méretmeghatározásának módszere (visszavonva)

(J)MSZ EN ISO 16810:2014 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Futásidő-szóródásos módszer a folytonossági hiányok kimutatására és méretük meghatározására.

MSZ EN 1330-4:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Fogalommeghatározások. 4. rész: Az ultrahangos vizsgálatok szakkifejezései.

MSZ EN 12668-1:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 1. rész: Eszközök

MSZ EN 12668-2:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 2. rész: Vizsgálófejek

MSZ EN 12668-3:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Az ultrahangos vizsgálóberendezés igazoló ellenőrzése és jellemzése. 3. rész: Összetett berendezés

MSZ EN 12223:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Ultrahangos vizsgálat. Előírások az 1. sz. ellenőrző testre (visszavonva)

MSZ EN ISO 2400:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Ultrahangos vizsgálat Az 1.sz. ellenőrző testek előírásai

MSZ EN ISO 7963:2011 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálatok. A 2. számú kalibrációs test követelményei. (MSZ EN 27963 helyett)

MSZ EN ISO 16946:2017 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Ultrahangos vizsgálat. A lépcsős ellenőrző test követelményei.

MSZ EN 14127:2011 Roncsolásmentes vizsgálatok.Ultrahangos vastagságmérés. (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 16809:20109 Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vastagságmérés.

MSZ EN 15317:2014 Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. Az ultrahangos vastagságmérő berendezés igazoló ellenőrzése és jellemzése

(J) MSZ EN 16090:2020 Réz és rézötvözetek. Az átlagos szemcseméret becslése ultrahanggal.

MSZ EN 12680-3:2012 ÖNTÉSZET. Ultrahangos vizsgálat. 3. rész: Gömbgrafitos vasöntvények

MSZ EN 10228-3:2016 Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Kovácsolt ferrites vagy martenzites acéltermékek ultrahangos vizsgálata. (visszavonva)

(J) MSZ EN 10228-3:2016 Kovácsolt termékek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Kovácsolt ferrites vagy martenzites acéltermékek ultrahangos vizsgálata.

MSZ EN 102128-4:2016 Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 4. rész: Kovácsolt ausztenites és ausztenit-ferrites, korrózióálló acéltwrmékek ultrahangos vizsgálata. (visszavonva)

(J) MSZ EN 10228-4:2016 Kovácsolt termékek roncsolásmentes vizsgálata. 4. rész: Kovácsolt ausztenites vagy ausztenit-ferrites, korrozióálló acéltermékek ultrahangos vizsgálata.

MSZ EN ISO 17405:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT

Ultrahangos vizsgálat. A hegesztett, hengerelt és robbaantott plattírozás vizsgálati módszere

MSZ EN ISO 22825:2012 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos vizsgálat. Ausztenites acélok és nikkelbázisúötvözetek hegesztett kötéseinek vizsgálata. (visszavonva)

MSZ EN ISO 22825:2018 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos vizsgálatok. Ausztenites acélok és nikkelbázisú ötvözetek hegesztett kötéseinek vizsgálata. (MSZ EN ISO 22825:2012 helyett)

MSZ EN ISO 11666:2018 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos vizsgálat. Átvételi szintek. (MSZ EN ISO 11666:2011 helyett)

MSZ EN ISO 23279:2017 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos vizsgálatok. Hegesztett kötésekben lévő folytonossági hiányok jellemzése. (MSZ EN 1713 helyett)

MSZ EN ISO 17640:2019 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos vizsgálatok. Eljárások, vizsgálati szintek és értékelés. (MSZ EN ISO 17640:2018 helyett)

(J) MSZ EN ISO 18563-2:2017 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése. 2. rész: Vizsgálófejek.

(J) MSZ EN ISO 19285:2017 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Fázisvezéreltultrahangos vizsgálat (PAUT). Átvételi szintek.

MSZ EN ISO 10863:2012 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos vizsgálatok. A futásidő-szóródásos (TOFD) eljárás alkalmazása

(J) MSZ EN ISO 15626:2019 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Futásidő-szóródásos eljárás (TOFD). Átvételiszintek. (MSZ EN ISO 15626:2014 helyett)

(J) MSZ EN ISO 17405:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Ultrahangos vizsgálat. A hegesztett, hengerelt és robbantott plattirozás vizsgálati módszere.

(J) MSZ EN ISO 16148:2016 GÁZPALACKOK. Újratölthető, varrat nélküli acél gázpalackok és -csövek. Akusztikus emissziós vizsgálat (AT) és az azt követő ultrahangos vizsgálat (UT) időszakos ellenőrzéshez és vizsgálathoz.

MSZ EN ISO 13588:2019 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Automatikus fázisvezérelt módszer alkalmazása

(J) MSZ EN ISO 18563:2015 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése.

(J)MSZ EN 16392-2:2014 Roncsolásmentes vizsgálatok. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése. 2. rész: Vizsgálófejek

(J)MSZ EN ISO 18563-3:2016 Roncsolásmentes vizsgálatok. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése. 3. rész: Összetett rendszerek.

(J) MSZ EN ISO 20601:2019 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. ULTRAHANGOS VIZSGÁLATOK. Automatikus fázisvezéreltmódszer alkalmazása vékony falú acélok esetén

MSZ EN ISO 10893-8:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 8. rész: Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek automatikus ultrahangos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására

MSZ EN ISO 10893-9:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 9. rész: Hegesztett acélcsövek gyártására használt lemezek/szalagok automatikus ultrahangos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására

MSZ EN ISO 10893-10:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 10. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek teljes felületre kiterjedő automatikus ultrahangos vizsgálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására

MSZ EN ISO 10893-11:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 11. rész: Hegesztett acélcsövek varratának automatikus ultrahangos vizsgálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására

MSZ EN ISO 10893-12:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 12. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus ultrahangos falvastagságmérése.

ULTRAHANG. impulzusvisszhang-pásztázók. 2. rész: A maximális behatolási mélység és a helyi dinamikai tartomány mérése.

MSZ EN 16018:2012 Roncsolásmentes vizsgálat. Terminológia., A fázisvezérelt ultrahangos vizsgálatok szakkifejezései


ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
SZEMREVÉTELEZÉSES VIZSGÁLAT (VT)

MSZ EN 1330-10:2003 Roncsolásmentes vizsgálatok Fogalom-meghatározások. 10. rész: Szemrevételezés

MSZ EN 13018:2016 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Szemrevételezéses vizsgálat. Általános alapelvek

MSZ EN 13927:2003 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Szemrevételezéses vizsgálat. Felszerelés

MSZ EN 473:2008 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása. Általános alapelvek. (Visszavonva: 2013.)

MSZ EN ISO 9712:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása. (Az MSZ EN 473:2008 helyett)

MSZ EN ISO 18490:2015 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. A roncsolásmentes vizsgálatot végzők látásélességének értékelése.

ISO 3057 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Metallográfiai replika módszer a felület vizsgálatára

MSZ 17780:1986 Képlékenyen alakított acélgyártmányok felületi és belső makrohibái (visszavonva:2003)

MSZ 12374:1979 Nemvasfémekből és ötvözeteikből készült előtermékek és félgyártmányok felületi hibáinak fogalom-meghatározásai (visszavonva:2003)

MSZ 4722:1984 A FELÜLETI ÉRDESSÉG FŐ PARAMÉTEREI ÉS SZÁMÉRTÉKEI

MSZ EN 10049:2014 Lapos fémtermékek Ra átlagos érdességének és RPc kiemelkedésszámának mérése

MSZ EN ISO 1302:2002 TERMÉKEK GEOMETRIAI KÖVETELMÉNYEI (GPS). A felületi érdesség jelölése a műszaki dokumentumokban.

MSZ EN ISO 286-1:2010 TERMÉKEK GEOMETRIAI KÖVETELMÉNYEI (GPS). Hosszméretek ISO-tűrésrendszere. 1. rész: A tűrések, az eltérések és az illesztések alapelvei.

(J) MSZ EN ISO 13076:2020 Festékek és lakkok. Megvilágítás és eljárás a bevonatok vizuális értékelésére.

MSZ EN 10204:2005 FÉMTERMÉKEK. A vizsgálati bizonylatok típusai

MSZ EN 1370:2012 ÖNTÉSZET. A felületi állapot vizsgálata

MSZ EN 12062:2006 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENES VIZSGÁLATA. Fémekre vonatkozó általános szabályok (MSZ 4310-1 helyett) (visszavonva)

MSZ EN ISO 17635:2017 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Fémek általános előírásai. (MSZ EN ISO 17635:2010 helyett)

MSZ EN ISO 6520-1:2008 HEGESZTÉS ÉS ROKON ELJÁRÁSOK. Fémek geometriai eltéréseinek besorolása 1. rész: Ömlesztőhegesztés (magyar nyelven)

(J) MSZ EN ISO 6520-2:2014 HEGESZTÉS ÉS ROKON ELJÁRÁSOK. Fémek geometriai eltéréseinek besorolása 2. rész: Sajtolóhegesztés

MSZ 4310-3:1985 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata Szemrevételezéssel kimutatható felületi hibák jelrendszere (visszavonva:2001)

MSZ EN ISO 5817:2014 HEGESZTÉS. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel (a sugaras hegesztések kivételével) készített kötései. Az eltérések minőségi szintjei.

(J) MSZ EN ISO 13919-1:2020 Elektron- és lézersugaras eljárással hegesztett kötések. Követelmények és ajánlások az eltérésekminőségszintjeire. 1. rész: Acél, nikkel titán és ötvözeteik.

MSZ EN ISO 10042:2018 HEGESZTÉS. Alumínium és ötvözetei ívhegesztéssel készített kötései. Az eltérések minőségi szintjei.

MSZ EN ISO 17637:2017 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ömlesztőhegesztéssel készített kötések szemrevételezéses vizsgálata. (MSZ EN ISO 17637:2011 helyett)

MSZ EN 14728:2005 ELTÉRÉSEK A HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG HEGESZTETT KÖTÉSEIBEN. Osztályozás.

MSZ EN 13100-1:2017 A hőre lágyuló műanyag félkész termékek hegesztett kötéseinek roncsolásmentes vizsgálata. 1.rész: Szemrevételezéses ellenőrzés.

(J) MSZ EN ISO 2808:2020 Festékek és lakkok. A rétegvastagság meghatározása.


3. oldal / 3

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Néhány hetente jelentkező hírlevelünkből tájékozódhat aktuális tanfolyamainkról, szakmai érdekességekről.