Az MSZ EN ISO 9712:2013 szabvány az anyagvizsgáló tanúsítványok érvényessége minden második időszakának (kiállítástól számított tizedik, huszadik,... év) elteltével ÚJRATANÚSÍTÁS-t ír elő:

a)    Az 1. és 2. szint esetén: Az egyénnek teljesítenie kell a megújítás 10. fejezet a) be-  

       kezdése szerinti követelményét (lásd az MSZ EN ISO 9712 szabvány 10. fejezetét)

a/a)      a megelőző 12 hónapon belül végzett látásélességi vizsgálat megfelelő 

             eredményének  írásos bizonyítéka;

a/b)     jelentős időtartamú megszakítás (lásd a 3.27 szakaszt) nélküli, folyamatos

           és megfelelő  munkatevékenység okmányszerű bizonyítéka arra az eljárásra 

          vonatkozóan, amelyre a  tanúsítványt megújítani kérik.

     és egyszerűsített eljárás keretében sikeres gyakorlati vizsgát kell tennie, amely a

     roncsolásmentes vizsgálat folytatólagos végzésére való felkészültséget vizsgálja.

    Ennek tartalmaznia kell a vizsgadaraboknak az újra érvényesítendő tanúsítvány

    alkalmazási területe szerinti vizsgálatát (B melléklet B1. táblázat), és a 2. szint esetén az 1. szintű személyzet használatára alkalmas írásos utasítás elkészítését. Ha az egyénnek nem sikerül elérnie minden megkísérelt vizsgadarabon legalább 70 %-os osztályzatot,akkor meg kell engedni az egész újraminősítő vizsga kétszeri  megismétlését hét napnál későbben és hat hónapnál korábban. Az ismétlés kudarca esetén a tanúsítvány nem érvényesíthető újra, és a  jelöltnek új tanúsításért kell folyamodnia az adott szintre, szakterületre és eljárásra szóló tanúsítvány visszanyeréséhez. Ebben az esetben semmilyen vizsgamentesség  sem jár bármely más, érvényesen birtokolt tanúsítvány alapján.    

 

Tehát a szabvány egyszerűsített eljárás keretében lefolytatott gyakorlati vizsgát ír elő, azaz elég hogy a vizsgabizottság egy főből, a tanúsító szervezet (MAROVISZ, MHtE) által megbízott személyből álljon.

A gyakorlati vizsgának 1. szintű tanúsítvány újratanúsítása esetén annyi próbadarab megvizsgálásából kell állnia, ahány termékterületet az újratanúsítandó tanúsítvány tartalmaz. (Lásd még a szabvány B1. táblázatát is!)

A gyakorlati vizsgának 2. szintű tanúsítvány újratanúsítása esetén annyi próbadarab megvizsgálásából kell állnia, ahány termékterületet az újratanúsítandó tanúsítvány tartalmaz. (Lásd még a szabvány B1. táblázatát is!) A 2. szintű jelöltnek termékterületenként az 1. szintű személyzet használatára alkalmas vizsgálati utasítást is ki kell dolgoznia. Ennek során a jelölt tanúbizonyságot tesz az új szabványok megfelelő ismeretéből is.

(Jelenleg a hazai gyakorlat ettől eltér.)

Az MSZ EN ISO 9712:2013 szabvány szerint a tanúsítvány lejárta előtt 6 hónappal lehet kezdeményezni  az újratanúsítást az igazolások benyújtásával. A lejáratot követő 12 hónap eltelte útán a tanúsítvány végérvényesen elveszett.

Érdeklődjön ÚJRATANÚSÍTÓ (MPV2-ÚJRA, UT2-ÚJRA, LT2-ÚJRA és AT2-ÚJRA, RT2-ÚJRA+SUGVÉD) tanfolyamaink iránt!

Az újratanúsítás  (eljárási)  díját a tanúsító  (MAROVISZ, MHtE) számlázza ki.

Az ÚJRATANÚSÍTÓ tanfolyamaink díjában benne foglaltatik a gyakorlati vizsga díja is. Gyakorlati vizsga a tanfolyamainkon meghirdetett időpontokban minden esetben tehető, de kellő számú jelentkező  (8 - 10 fő)  esetén további időpontokat is szervezünk.

Az ORSZAK Novum Kft. felkészítés nélkül nem fogad hallgatókat újratanúsító vizsgára.