Gyakori kérdések


A roncsolásmentes anyagvizsgálóknak legalább érettségivel és az MSZ EN ISO 9712:2013 szabvány 3.táblázata szerinti 1 - 12 hónapos jártassággal kell rendelkeznie. Érettségi hiányában "korlátozott" érvényű tanúsítvány igényelhető, a kérelemmel a MAROVISZ Személytanúsítási Irodát vagy az MHtE-t kell megkeresni.
A 2. szintű tanúsítás érvényes 1 szintű tanúsítvány és az MSZ EN ISO 9712 ( korábban MSZ EN 473) szabvány 3. táblázata szerinti jártasság (gyakorlat) birtokában pályázható meg. Ez alól kivétel, ha a jelölt műszaki főiskolai, vagy műszaki egyetemi végzettséggel rendelkezik. (Kollokvált anyag- és gyártásismeretből és anyagvizsgálatból) Ebben az esetben is sikeresen teljesítenie kell az 1. szintű tanfolyam gyakorlati vizsgáját. Az itt részletezett lehetőség ellenére nem javasoljuk UT és RT tanfolyam esetén az 1. szint átugrását.
Évente éleslátás vizsgálaton kell résztvenni, és ha indokolt, vizsgálni csak megfelelő szemüvegben lehet. Ugyancsak évente a Munkáltatónak igazolnia kell a folyamatos munkavégzés tényét. Ezt a tanúsítvány hátoldalán, az erre a célra szolgáló táblázat kitöltésével lehet megtenni. Az igazolást minden évben el kell juttatni a tanúsítványt kiállító Tanúsítóhoz.
Az akkreditált tanfolyamok tárgyi adómentesek (TAM). Az MSZ EN ISO 9712 szabvány szerinti tanúsítást adó tanfolyamokat 27% áfa terheli. Ha az oktató cég regisztrált, a FAT rendszerben akkreditált és szolgáltatási, valamint képzési szerződést köt a hallgatóval, akkor a tanfolyamdíj általában visszaigényelhető. Figyelje az aktuális jogszabályi változásokat! Keresse a területileg illetékes munkaügyi központot.
Az ötödik és a tizedik év elteltével a meghosszabbítási, illetve újratanúsítási szándékot a Tanúsítónak is be kell jelenteni. Ezért a lejárat napját megelőző 6 nónapban, de mindenképpen a lejárat napja előtt ezt a szándékot írásban kell jelezni a Tanúsítónak. A 10. évben lehet Tanúsítót váltani. A tanúsítványokat a lejárat napja előtt kell meghosszabbítani, illetve újratanúsítani!