Telefon: +36-20-326-4291 | Email: orszak@orszak.hu

RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLÓ
KÉPZÉSEK

Az "iskola" nem épület, hanem szellemiség, ami szerint az

összeszokott oktatók átadják tudásukat és tapasztalatukat a

hallgatóknak. Az iskola nem csak tanít, de nevel is.

Ma már nem visz közvetlen kocsit az IC Csapra, de hogy  "ilyen" vonat menjen át a szomszéd országba, azt gondolom sokan kikérik maguknak. Remélem a MÁV-START és a MÁV-TRANZ vezetői rossz lelkiismerettel teszik zsebre fizetésüket!

Tavasz óta ismét a Turul vigyázza a  Latorca völgyét a Munkácsi vár ormáról.

Július végén felavatták Vereckén Matl Péter emlékművét. A helyi magyar szervezetek nem tekintik "hivatalosnak" az avatást, mert elmaradt a beigért államfői jelenlét.

Rahón felújjították a Nepomuki Szent János vértanú emlékére felszentelt római katolikus templomot. Bár Rahón 1791-től folyik az anyakönyvezés, ez a templom "csak" 1825 óta áll. Szép szavú a harangjáték. A templom orgonája 1894-ben, Székesfehérváron Szalay Gyula műhelyében készült. Az itteni plébános misézik a Cipcerájban lévő, 1932-ben emelt Kis Boldogasszony (magyar) kápolnában is. A helyiek a "brezsnyev-korszakra" jellemző történettel szolgálnak a plébánia templom megmentéséről.

 

Az anyaországtól ilyen messze sohasem volt ezidáig református gyülekezet. Augusztus 3-án Rahon új templonot szentelt a gyülekezet.

 

Kevelén egy éve szentelték fel a régi kápolna szomszédságában a katolikus templomot (az oltárkép Darabán János alkotása).

A templom alapozása során előkerült a második világháborúban a környéken hősi halált halt Kaposvári honvédek tömegsírja. Az exumált csontokat a templom feletti temetőben újratemették, a sírt kopjafával jelölték.

Az állomáshelyét tavasszal elfoglalt Beregszászi magyar főkonzul meglátogatta a Rahón, a Hmelnicki utca 86. alatt működő vasárnapi iskolát.

A "nyári szabadságon" elérhető tanulók egy csoportja rögtönzött műsort adott: 

"Gyerekei" között Emmuska (Nyejzsmák Emma), a környék magyar iskoláinak szervezője, és egyben a helyi tanítónéni.

2008. augusztus