Telefon: 06 20 958 2659 | Email: orszak@orszak.hu

RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLÓ
KÉPZÉSEK

Az "iskola" nem épület, hanem szellemiség, ami szerint az

összeszokott oktatók átadják tudásukat és tapasztalatukat a

hallgatóknak. Az iskola nem csak tanít, de nevel is.

EZ A LISTA A  VIZSGÁLAT-TECHNIKAI és FOGALOM MEGHATÁROZÓ SZABVÁNYOKAT TARTALMAZZA. A listát minden hónap elején összevetjük a Szabványügyi Közlönnyel, és a változásokat átvezetjük.

A TERMÉK-SZABVÁNYOK MEGTALÁLHATÓK:   www.mszt.hu  Ellenőrizze a szabványok érvényességét!

Egyes általánosan használt szabványok (MSZ EN ISO 9712, MSZ EN ISO 18490, MSZ EN ISO 17635, MSZ EN ISO 6520-1, MSZ EN ISO 5817, ...) csak egy helyen, a vizuális szabványok között (mivel elsőként mindig a szemrevételezést végezzük el!) kerültek feltüntetésre

LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
AKUSZTIKUS EMISSZIÓS (AT) VIZSGÁLAT


MSZ EN 1330-9:2017 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Fogalommeghatározások. 9. rész: Az akusztikus emissziós vizsgálatok szakkifejezései

MSZ EN 13477-1:2001 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Akusztikus emisszió - Berendezés jellemzői. 1. rész: Berendezés leírása

MSZ EN 13477-2:2011 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Akusztikus emisszió. A berendezés jellemzése. 2.rész: A működési jellemzők igazolása

MSZ EN 13554:2011 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Akusztikus emisszió. Általános alapelvek

MSZ EN 14584:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Akusztikus emissziós vizsgálat. Fémből készült nyomástartó berendezések vizsgálata a nyomáspróba során. Az AE-források síkbeli helyzete.

MSZ EN 15495:2008 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Akusztikus emisszió. Fémből készült nyomástartó berendezések vizsgálata a nyomáspróba során. Az AE-források térbeli helyzete. 

MSZ EN 15856:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Akusztikus emissziós  (AE-) vizsgálatok. Az AE-vizsgálatok általános alapelvei a folyadékkal kitöltött fémköpenyen belüli korrózió kimutatására.

(J) MSZ EN ISO 16148:2016 GÁZPALACKOK. Újratölthető, varrat nélküli acél gázpalackok és -csövek. Akusztikus emissziós vizsgálat (AT) és azazt követő ultrahangos vizsgálat (ÚT) időszakos ellenőrzéshez és vizsgálathoz.

MSZ EN 15587:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Akusztikus emissziós (AE-) viozsgálatok. Szálerősítésű polimerek vizsgálata Egyedi módszertan és általános értékelési feltételek.

MSZ EN ISO 18081:2016  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK.  Akusztikus emissziós vizsgálatok (AT).  Szivárgásjelzésakusztikus emissziós módszerrel.

CEN/WI 00138076 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Akusztikus emisszió. Akusztikus emissziós vizsgálat a szilárdsági nyomáspróba alatt

LEGELTERJEDTEBBEN HASZNÁLT SZABVÁNYOK  ÖRVÉNYÁRAMOS VIZSGÁLAT (ET)

(J) MSZ EN ISO 12718:2009 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Örvényáramos vizsgálat. Szakszótár (MSZEN 1330-5 helyett)

(J) MSZ EN ISO 15548-1:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Örvényáramos vizsgálóberendezés. 1. rész: A vizsgálókészülék jellemzői és igazoló ellenőrzése

(J) MSZ EN ISO 15548-2:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Örvényáramos vizsgálóberendezés. 2. rész: A szonda jellemzői és igazoló ellenőrzése

(J) MSZ EN ISO 15548-3:2009 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Örvényáramos vizsgálóberendezés. 3. rész: A rendszer jellemzői és igazoló ellenőrzése

(J) MSZ EN ISO 20339:2017 Roncsolásmentes vizsgálatok. Örvényáramos vizsgáló berendezés.  A szondasorok jellemzői és igazoló ellenőrzése.

(J) MSZ EN ISO 15549:2011 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Örvényáramos vizsgálatok. Általános alapelvek.

MSZ EN 1711:200/A1:2004 Hegesztett kötésekroncsolásmentes vizsgálata. Hegesztett kötések örvényáramos vizsgálata vektorelemzéssel. (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 17643:2016 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Hegesztett kötések örvényáramu vizsgálata vektorelemzéssel.  (MSZ EN 1711 helyett)

MSZ EN ISO 10893-2:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek automatikus örvényáramos vizsgálata az anyaghiányok kimutatására.

MSZ EN ISO 10893-3:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) ferromágneses acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus, szórt fluxusos tömörségvizsgálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására.

LEGELTERJEDTEBBEN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
TÖMÖRSÉGVIZSGÁLAT (LT)


MSZ EN 1330-8:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK. 8. rész: A tömörségvizsgálat fogalmai

(J) MSZ EN ISO 20482:2017 Roncsolásmentes vizsgálatok. Tömörségvizsgálat. Szakszótár.

MSZ EN 1779:1999/A1:2004 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. TÖMÖRSÉG-VIZSGÁLAT. Az eljárás és a módszer kiválasztásának feltételei

MSZ EN 1593:1999/A1:2004 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. TÖMÖRSÉG-VIZSGÁLAT. Buborékemissziós módszerek

MSZ EN 1518:1999/A1:2004 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. TÖMÖRSÉG-VIZSGÁLAT. A tömegspektrométeres szivárgás-érzékelő jellemzői

MSZ EN 13184:2001/A1:2004 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. TÖMÖRSÉG-VIZSGÁLAT. Nyomásváltásos eljárás

MSZ EN ISO 20485:2018 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. TÖMÖRSÉGVIZSGÁLAT. Jelzőgázos eljárás

MSZ EN ISO 20486:2018 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT.  TÖMÖRSÉGVIZSGÁLAT.  Referencialyukak kalibrálása gázok szivárgására.

MSZ EN 13625:2002 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. SZIVÁRGÁVIZSGÁLAT. Irányelvek a gázszivárgásmérő berendezések kiválasztásához

MSZ EN ISO 18081:2016  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK.  Akusztikus emissziós vizsgálatok (AT).  Szivárgásjelzésakusztikus emissziós módszerrel.

MSZ EN 1277:2004 MŰANYAG CSŐVEZETÉK RENDSZEREK. Hőre lágyuló műanyag csővezeték rendszerek földbe fektetett, nyomás nélküli alkalmazásra. A rugalmas  tömítőgyőrűs kötések tömörségének vizsgálati módszerei.

MSZ EN ISO 13056:2019 MŰANYAG CSŐVEZETÉK RENDSZEREK. Nyomás alatti hideg és meleg vizes rendszerek. A vákuum alatti tömörség vizsgálati módszere.

MSZ EN ISO 2746:2016 Tűzzománcok. Nagyfeszültségű vizsgálat

MSZ EN 14291:2005 Habképző szivárgásjelző oldatok gázszerelésekhez.

MSZ EN 12285-1:2003 MŰHELYBEN GYÁRTOTT ACÉLTARTÁLYOK     1.rész: Fekvő hengeres, szimpla és dupla falú tartályok, éghető és nem éghető, vizet szennyező folyadékok föld alatti tárolására.

MSZ EN 12285-2:2005 MŰHELYBEN GYÁRTOTT ACÉLTARTÁLYOK     2.rész: Fekvő hengeres, szimpla és dupla falú tartályok, éghető és nem éghető, vizet szennyező folyadékok föld feletti tárolására.

MSZ 9943:2009   Üzemanyag töltő állomás (benzinkút) előírásai

 

MSZ 9910:1988  Föld feletti, álló, hengeres acéltartályok éghet folyadék és

 olvadékok tárolására

 

MSZ 9910-2:1993 Föld feletti, álló, hengeres acéltartályok éghető

folyadékok és olvadékok tárolás Szerelvényezési, biztonságtechnikai

és környezetvédelmi előírások

 

MSZ 9910-3:1998 Föld feletti, álló, hengeres acéltartályok éghető

folyadékok és olvadékok tárolására  Időszakos ellenőrző vizsgálat

 

ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK

MÁGNESEZHETŐ POROS VIZSGÁLAT (MT)

 

MSZ EN 1330-7:2005 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT.

Fogalom-meghatározások. 7. rész: A mágnesezhető poros

vizsgálatban használt fogalmak (visszavonva)

 

MSZ EN ISO 12707:2016  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Mágnesezhető poros vizsgálat. Szakszótár.

MSZ EN ISO 9934-1:2017  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Mágnesezhető poros vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN ISO 9934-2:2016 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Mágnesezhető poros vizsgálat. 2. rész: Vizsgáló szerek

MSZ EN ISO 9934-3:2016 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Mágnesezhető poros vizsgálat. 3. rész: Berendezés

MSZ EN ISO 3059:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos és mágnesezhető poros vizsgálat. A megvilágítás feltételei

MSZ 7875:1986 Roncsolásmentes vizsgálathoz használt ultra-ibolya-sugárforrás közvetett értékelése (visszavonva:2003)

MSZ EN ISO 17638:2017  HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Mágnesezhető poros vizsgálatok (MSZ EN ISO 17338:2010 helyett)

(J) MSZ EN ISO 23278:2015  Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálat. Átvételi szintek. (MSZ EN  ISO 23278:2010 helyett)

 

(J) MSZ EN 10228-1:2016  Kovácsolt termékek roncsolásmentes vizsgálata. 1. rész: Mágnesezhető poros vizsgálat.

MSZ EN 1369:2013 ÖNTÉSZET Mágnesezhető poros vizsgálat

MSZ EN ISO 10893-1:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 1. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek automatikus elektromágneses vizsgálata a tömörség igazolására.

MSZ EN ISO 10893-3:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) ferromágneses acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus, szórt fluxusos tömörségvizsgálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására

MSZ EN ISO 10893-5:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 5. rész: Varrat nélküli és hegesztett ferromágneses acélcsövek mágnesezhető poros vizsgálata a felületi anyaghiányok kimutatására

ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
FOLYADÉKBEHATOLÁSOS VIZSGÁLAT (PT)


MSZ EN ISO 12706:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Folyadékbehatolásos  vizsgálatok. Szakszótár.

MSZ EN ISO 3452-1:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Folyadékbehatolásos vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek

MSZ EN 571-1:2001 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Folyadékbehatolásos vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek(MSZ 7879 helyett) (visszavonva)

MSZ EN ISO 3452-2:2014  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos vizsgálat. 2. rész: A behatoló anyag vizsgálata

MSZ EN ISO 3452-3:2014  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos vizsgálat. 3. rész: Ellenőrző testek

MSZ EN ISO 3452-4:2000  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos vizsgálat. 4. rész: Berendezések

MSZ EN ISO 3452-5:2009  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos vizsgálat. 5. rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat 50 Celsius-foknál nagyobb hőmérsékleten

MSZ EN ISO 3452-6:2009  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos vizsgálat. 6. rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat 10 Celsius-foknál kisebb hőmérsékleten

MSZ EN 1772:2002 FELÜLETAKTÍV ANYAGOK A nedvesítő képesség meghatározása immerzióval

MSZ EN ISO 3059:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Folyadékbehatolásos és mágnesezhető poros vizsgálat.
A megvilágítás feltételei

MSZ 7875:1986 Roncsolásmentes vizsgálathoz használt ultra-ibolya sugárforrás közvetett értékelése (visszavonva:2003)

MSZ EN 14370:2005 FELÜLETI ANYAGOK A felületi feszültség meghatározása

(J) MSZ EN  ISO 23277:2015  Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Folyadékbehatolásos vizsgálat. Átvételi szintek. (MSZ EN ISO 23277:2010 helyett)

MSZ EN ISO 10893-4:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 4. rész: Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek folyadékbehatolásos vizsgálata a felületi anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 1371-1:2012 Öntészet - Folyadékbehatolásos vizsgálat - 1. rész: Homok-, gravitációs kokilla- és nyomásos öntéssel készült öntvények

MSZ EN 1371-2:2015 Öntészet. Folyadékbehatolásos vizsgálat. ". rész: Preciziós öntvények

(J) MSZ EN 10228-2:2016  Kovácsolt termékek roncsolásmentes vizsgálata. 2. rész: Folyadékbehatolásos vizsgálat.


ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
RADIOGRÁFIAI VIZSGÁLAT (RT-F)

Az RT-D és RT-CR vizsgálatok nem az alap-tanfolyam tárgyát képezik.


MSZ EN 444:1999 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Fémek röntgen- és gammasugaras radiográfiai vizsgálatának alapjai  (visszavonva)

MSZ EN ISO 5579:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Fémek filmet és röntgen- vagy gamma-sugarat felhasználó radiográfiai vizsgálata. Alapvető szabályok.

MSZ EN ISO 19232-1:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiológiai felvételek képminősége. 1. rész: A képminőségi értékek meghatározása huzalsoros képminőségjelzőkkel.

MSZ EN ISO 19232-2 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 2. rész:  A képminőségi értékek meghatározása lépcsős-furatos képminőségjelzőkkel.

MSZ EN ISO 19232-3:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 3. rész: Képminőségosztályok.

MSZ EN ISO 19232-4:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 4. rész:  A képminőségi értékek  és a képminőségi táblázatok kísérleti meghatározása.

MSZ EN ISO 19323-5:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 5. rész: A képéletlenség meghatározása kéthuzalos képminőségjelzőkkel.

MSZ EN 462-1:1995 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiológiai felvételek képminősége. 1. rész: Huzalsoros képminőségjelzők. A képminőség meghatározása. (MSZ 15963:1985 helyett) (visszavonva)

MSZ EN 462-2:1995 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 2. rész: Lépcsős-furatos képminőségjelzők. A képminőség meghatározása. (MSZ 15964:1995 helyett) (visszavonva)

MSZ EN 462-3:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 3. rész: Vasalapú ötvözetekre vonatkozó képminőség osztályok. (visszavonva)

MSZ EN 462-4:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 4. rész: A képminőség és a képminőségi táblázatok kísérleti meghatározása. (visszavonva)

MSZ EN 462-5:1998 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Radiográfiai felvételek képminősége. 5. rész: Kéthuzalos képminőségjelzők, a képéletlenség meghatározása. (visszavonva)

MSZ EN ISO 11699-1:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. IPARI RADIOGRÁFIAI FILM 1. rész: Az ipari radiográfiai filmrendszerek csoportosítása (MSZ EN 584-1:2006 helyett) 

MSZ EN ISO 11699-2:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. IPARI RADIOGRÁFIAI FILM 2. rész: A film előhívásának ellenőrzése összehasonlító értékek alapján (MSZ EN 584-2:1999 helyett)  (vissza vonva)

MSZ EN ISO 11699-2:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. IPARI RADIOGRÁFIAI FILM. 2. rész: A film előhívásának ellenőrzése összehasonlító értékek alapján. (MSZ EN ISO 11699-2:2012 helyett)

MSZ EN 1330-3:1999 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Fogalom-meghatározások. Az ipari radiográfiai vizsgálat fogalmai

MSZ EN 12517-1:2006 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA 1. rész: Acél, nikkel, titán és ötvözeteik hegesztett kötéseinek értékelése radiográfiával. Átvételi szintek (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 10675-1:2017 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 1. rész: Acél, nikkel, titán és ötvözeteik. (MSZ EN ISO 10675-1:2014 helyett)

(J) MSZ EN ISO 10675-2:2018 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 2. rész: Aluminium és ötvözetei. (MSZ EN ISO 10675-2:2014 helyett)

(J) MSZ EN 12517-2:2009 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. 2. rész: Aluminium és ötvözetei hegesztett kötéseinek értékelése radiográfiával. Átvételi szintek (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 10675-2:2014 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES  VIZSGÁLATA. Radiográfiai vizsgálatok átvételi szintjei. 2. rész: Alumínium és ötvözetei. (MSZ EN 12517-2 helyett)

(J) MSZ EN ISO 17636-1:2013  Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálat. 1. rész: Filmre alapozott röntgen- és gamma-sugaras módszerek.

 

(J) MSZ EN ISO 17636-2:2013  Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Radiográfiai vizsgálat. 2. rész: Digitális detektorokra alapozott röntgen- és gamma-sugaras módszerek.

 

(J) MSZ EN ISO 20769-1:2019  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. A csövekben lévő korrózió és lerakodások röntgen- és gamma-sugaras radiográfiai ellenőrzése. 1. rész: Érintőleges radiográfiai ellenőrzés. (MSZ EN 16407-1:2014  helyett)

 

 (J) MSZ EN ISO 20769-2:2019  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. A csövekben lévő korrózió és lerakodások röntgen- és gamma-sugaras radiográfiai ellenőrzése. 2. rész: Kettős falú  radiográfiai ellenőrzés. (MSZ EN 16407-2:2014 helyett)

 

MSZ ISO 3999:2002 APPARATUS FOR GAMMA RADIOGRAPHY SPECIFICATION

MSZ EN 12543-1:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 1. rész: Pásztázó eljárás

(J) MSZ EN 12543-2:2009 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT.   A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 2. rész: Furatkamerás radiográfiai módszer

MSZ EN 12543-3:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 3. rész: Réskamerás radiográfiai módszer

MSZ EN 12543-4:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 4. rész: Élmódszer

MSZ EN 12543-5:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A roncsolásmentes vizsgálathoz alkalmazott ipari röntgencsövek fókuszfoltjának jellemzői. 5. rész: Kis- és mikrofókuszú röntgencsövek tényleges fókuszfolt mérésének mérése

MSZ EN 12544-1:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A röntgencső feszültségének mérése és értékelése.1. rész: Feszültségelosztó eljárás 

MSZ EN 12544-2:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A röntgencső feszültségének mérése és értékelése. 2. rész: A  változatlanság ellenőrzése vastagszűrő módszerrel

MSZ EN 12544-3:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A röntgencső feszültségének mérése és értékelése. 1. rész: Spektrometriásmódszer 

MSZ EN 12679:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Radiogáfiai vizsgálat. Az ipari radiográfiaigamma- sugárforrások  méretének meghatározása.  

MSZ EN 13068-1:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Radioszkópiai ellenőrzés. 1. rész: A képminőségi jellemzők mennyiségi mérése

MSZ EN 13068-2:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Radioszkópiai ellenőrzés. 2. rész: A képminőségi eszközök tartós idejű állandóságának ellenőrzése

MSZ EN 13925-1:2003 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Röntgendiffrakció sokkristályos és amorf anyag esetén. 1. rész: Általános alapelvek 

MSZ EN 13925-2:2003 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Röntgendiffrakció sokkristályos és amorf anyag esetén. 2. rész: Vizsgálati eljárások

MSZ EN 13925-3:2005 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Röntgendiffrakció sokkristályos és amorf anyag esetén. 3. rész: Berendezések

MSZ EN 14096-1:2003 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A radiográfiai filmdigitalizáló rendszer minősítése 1. rész: Meghatározások, a képminőségi paraméterek mennyiségi mérése, összehasonlító film és minőségi ellenőrzés

MSZ EN 14096-2:2003 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT A radiográfiai filmdigitalizáló rendszer minősítése 2. rész: Minimum követelmények.

MSZ EN 14784-1:2006 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Ipari számítógépes radiográfia foszforlemezen való képtárolással. 1. rész: A rendszerek osztályozása

MSZ EN 14784-2:2006 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Ipari számítógépes radiográfia foszforlemezen való képtárolással. 2.rész: A fémek röntgen- és gammasugarasvizsgálatának általános alapelvei. (visszavonva)

MSZ EN ISO 16371-2:2018 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Ipari számítógépes radiográfia foszforlemezen történő képtárolással. 2. rész: A fémek röntgen- és gamma-sugaras vizsgálatának általános alapelvei. (MSZ EN 14784-2:2006 helyett)

MSZ EN 16016-1:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 1. rész: Terminológia (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 15708-1:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 1. rész: Terminológia.

MSZ EN 16016-2:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 2. rész: Alapelv, berendezés és minták (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 15708-2:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 2. rész: Alapelvek, berendezés és minták.

MSZ EN 16016-3:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 3. rész: Működés és értelmezés (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 15708-3:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 3. rész: Működés és értelmezés

MSZ EN 16016-4:2012 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. Besugárzásos eljárások. Számítógépes tomográfia. 4. rész: Minősítés (visszavonva)

(J) MSZ EN ISO 15708-4:2019 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Számítógépes röntgentomográfia besugárzási módszerei. 4. rész: Minősítés.

MSZ EN 25580:1993 IPARI RADIOGRÁFIAI ÁTVILÁGÍTÓ EGYSÉG

MSZ EN ISO 10893-6:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 6. rész: Hegesztett acélcsövek varratának radiográfiai vizsgálata az anyaghiányok kimutatására

MSZ EN ISO 10893-7:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 7. rész: Hegesztett acélcsövek varratának digitalizált radiográfiai vizsgálata az anyaghiányok kimutatására

MSZ EN 61526:2013 Sugárvédelmi műszerek. Hp(10) és Hp(0,07) személyi

dózisegyenértékek mérése röntgen-, gamma-, neutron- és béta-

sugárzások esetén. Közvetlen leolvasású személyi dózisegyenérték-mérők.

 

MSZ EN 61010-2-091:2013 Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai. 2-091. rész: Szekrénybe szerelt röntgenberendezések követelményei.

MSZ 62-1:1989 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM Általános előírások

MSZ 62-2:217 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM
A foton- és elektronsugárzás elleni védelem

MSZ 836:2017 SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM RÖNTGENBERENDEZÉST és/vagy GAMMA-SUGÁRFORRÁST ALKALMZÓ IPARI RADIOGRÁFIAI MUNKAHELYEKEN

MSZ 14349:1999 SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM GAMMA-RADIOGRÁFIAI MUNKAHELYEKEN
(visszavonva)

ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
ULTRAHANGOS VIZSGÁLAT (UT)

(J) MSZ EN ISO 5577:2017Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Szakszótár.      

MSZ EN 583-1:1998/A1:2004 Roncsolásmentes vizsgálat     Ultrahangos (visszavonva) vizsgálat. 1. rész: Általános alapelvek

(J)MSZ EN ISO 16810:2014  Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Általános alapelvek.

MSZ EN 583-2:2001 Roncsolásmentes vizsgálat Ultrahangos (visszavonva)    vizsgálat. 2. rész: Az érzékenység és a geometria beállítása

(J)MSZ EN ISO 16811:2014  Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Érzékenység- és geometriai beállítás.

MSZ EN 583-3:2001 Roncsolásmentes vizsgálat Ultrahangos (visszavonva)     vizsgálat. 3. rész: Átsugárzásos módszer

(J)MSZ EN ISO 16823:2014  Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Átsugárzásos módszer.

MSZ EN 583-4:2002/A1:2004 Roncsolásmentes vizsgálat Ultrahangos (visszavonva)    vizsgálat. 4. rész: A felületre merőleges                 folytonossági hiányok vizsgálata

(J)MSZ EN ISO 16826:2014  Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. A felületre merőleges folytonossági hiányok vizsgálata.

MSZ EN 583-5:2000/A1:2004 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT (visszavonva)     Ultrahangos vizsgálat. 5. rész: A folytonossági hiányok jellemzése és méretének meghatározása

(J)MSZ EN ISO 16827:2014  Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. A folytonossági hiányok jellemzése és méretének meghatározása.

MSZ EN 583-6:2009 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Ultrahangos (visszavonva)     vizsgálat 6. rész: Futásidő-szóródásos eljárás a hibák kimutatásának és méretmeghatározásának módszere

(J)MSZ EN ISO 16810:2014  Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálat. Futásidő-szóródásos módszer a folytonossági hiányok kimutatására és méretük meghatározására.

MSZ EN 1330-4:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Fogalommeghatározások. 4. rész: Az ultrahangos vizsgálatok szakkifejezései.

MSZ EN 12668-1:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 1. rész: Eszközök

MSZ EN 12668-2:2010 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Az ultrahangos vizsgálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 2. rész: Vizsgálófejek

MSZ EN 12668-3:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Az ultrahangos vizsgálóberendezés igazoló ellenőrzése és jellemzése. 3. rész: Összetett berendezés

MSZ EN 12223:2000 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Ultrahangos vizsgálat. Előírások az 1. sz. ellenőrző testre (visszavonva)

MSZ EN ISO 2400:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT  Ultrahangos vizsgálat  Az 1.sz. ellenőrző testek előírásai

MSZ EN ISO 7963:2011 Roncsolásmentes vizsgálatok. Ultrahangos vizsgálatok. A 2. számú kalibrációs test követelményei. (MSZ EN 27963 helyett)

MSZ EN ISO 16946:2017 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Ultrahangos vizsgálat. A lépcsős ellenőrző test követelményei. 

MSZ EN 14127:2011 Roncsolásmentes vizsgálatok.Ultrahangos vastagságmérés.

MSZ EN 15317:2014 Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. Az ultrahangos vastagságmérő berendezés igazoló ellenőrzése és jellemzése

MSZ EN 12680-3:2012 ÖNTÉSZET. Ultrahangos vizsgálat. 3. rész: Gömbgrafitos vasöntvények

MSZ EN 10228-3:2016  Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Kovácsolt ferrites vagy martenzites acéltermékek ultrahangos vizsgálata. (visszavonva)

(J) MSZ EN 10228-3:2016  Kovácsolt termékek roncsolásmentes vizsgálata. 3. rész: Kovácsolt ferrites vagy martenzites acéltermékek ultrahangos vizsgálata.

MSZ EN 102128-4:2016  Kovácsolt acéltermékek roncsolásmentes vizsgálata. 4. rész: Kovácsolt ausztenites és ausztenit-ferrites, korrózióálló acéltwrmékek ultrahangos vizsgálata. (visszavonva)

(J) MSZ EN 10228-4:2016  Kovácsolt termékek roncsolásmentes vizsgálata. 4. rész: Kovácsolt ausztenites vagy ausztenit-ferrites, korrozióálló acéltermékek ultrahangos vizsgálata.

MSZ EN ISO 17405:2014 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT

Ultrahangos vizsgálat. A hegesztett, hengerelt és robbaantott

plattírozás vizsgálati módszere

MSZ EN ISO 22825:2012 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos vizsgálat. Ausztenites acélok és nikkelbázisúötvözetek hegesztett kötéseinek vizsgálata. (visszavonva)

MSZ EN ISO 22825:2018 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA.  Ultrahangos vizsgálatok. Ausztenites acélok és nikkelbázisú ötvözetek hegesztett kötéseinek vizsgálata. (MSZ EN ISO 22825:2012 helyett)

MSZ EN ISO 11666:2018 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA.  Ultrahangos vizsgálat. Átvételi szintek. (MSZ EN ISO 11666:2011 helyett)

MSZ EN ISO 23279:2017 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos vizsgálatok. Hegesztett kötésekben lévő folytonossági hiányok jellemzése. (MSZ EN 1713 helyett)

MSZ EN ISO 17640:2019 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos vizsgálatok. Eljárások, vizsgálati szintek és értékelés. (MSZ EN ISO 17640:2018 helyett)

(J) MSZ EN ISO 18563-2:2017 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése. 2. rész: Vizsgálófejek.

(J) MSZ EN ISO 19285:2017 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Fázisvezéreltultrahangos vizsgálat (PAUT). Átvételi szintek.

MSZ EN ISO 10863:2012 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos vizsgálatok. A futásidő-szóródásos (TOFD) eljárás alkalmazása

(J) MSZ EN ISO 15626:2019 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Futásidő-szóródásos eljárás (TOFD). Átvételiszintek. (MSZ EN ISO 15626:2014 helyett)

(J) MSZ EN ISO 17405:2014  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. Ultrahangos vizsgálat. A hegesztett, hengerelt és robbantott plattirozás vizsgálati módszere.

(J) MSZ EN ISO 16148:2016 GÁZPALACKOK. Újratölthető, varrat nélküli acél gázpalackok és -csövek. Akusztikus emissziós vizsgálat (AT) és az azt követő ultrahangos vizsgálat (UT) időszakos ellenőrzéshez és vizsgálathoz.

MSZ EN ISO 13588:2019 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálatok. Automatikus fázisvezérelt módszer alkalmazása

(J) MSZ EN ISO 18563:2015 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése.

(J)MSZ EN 16392-2:2014  Roncsolásmentes vizsgálatok. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése. 2. rész: Vizsgálófejek

(J)MSZ EN ISO 18563-3:2016  Roncsolásmentes vizsgálatok. A fázisvezérelt ultrahangos berendezések jellemzése és igazoló ellenőrzése. 3. rész: Összetett rendszerek.

(J) MSZ EN ISO 20601:2019 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. ULTRAHANGOS VIZSGÁLATOK.  Automatikus fázisvezéreltmódszer alkalmazása vékony falú acélok esetén

MSZ EN ISO 10893-8:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 8. rész: Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek automatikus ultrahangos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására

MSZ EN ISO 10893-9:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 9. rész: Hegesztett acélcsövek gyártására használt lemezek/szalagok automatikus ultrahangos vizsgálata a réteges anyagrészek kimutatására

MSZ EN ISO 10893-10:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 10. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek teljes felületre kiterjedő automatikus ultrahangos vizsgálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására

MSZ EN ISO 10893-11:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 11. rész: Hegesztett acélcsövek varratának automatikus ultrahangos vizsgálata a hossz- és/vagy keresztirányú anyaghiányok kimutatására

MSZ EN ISO 10893-12:2011 Acélcsövek roncsolásmentes vizsgálata. 12. rész: Varrat nélküli és hegesztett (kivéve a fedett ívvel hegesztett) acélcsövek teljes felületre kiterjedő, automatikus ultrahangos falvastagságmérése.

ULTRAHANG. impulzusvisszhang-pásztázók. 2. rész: A maximális behatolási mélység és a helyi dinamikai tartomány mérése.

MSZ EN 16018:2012 Roncsolásmentes vizsgálat. Terminológia., A fázisvezérelt ultrahangos vizsgálatok szakkifejezései

ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK
SZEMREVÉTELEZÉSES VIZSGÁLAT  (VT)


MSZ EN 1330-10:2003 Roncsolásmentes vizsgálatok Fogalom-meghatározások. 10. rész: Szemrevételezés

MSZ EN 13018:2016  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT Szemrevételezéses vizsgálat. Általános alapelvek

MSZ EN 13927:2003 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Szemrevételezéses vizsgálat. Felszerelés

MSZ EN 473:2008  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT  Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása. Általános alapelvek.  (Visszavonva: 2013.)

MSZ EN ISO 9712:2013 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT  Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása.  (Az MSZ EN 473:2008 helyett)

MSZ EN ISO 18490:2015  RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT. A roncsolásmentes vizsgálatot végzők látásélességének értékelése.

ISO 3057 RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK Metallográfiai replika módszer a felület vizsgálatára

MSZ 17780:1986 Képlékenyen alakított acélgyártmányok felületi és belső makrohibái (visszavonva:2003)

MSZ 12374:1979 Nemvasfémekből és ötvözeteikből készült előtermékek és félgyártmányok felületi hibáinak fogalom-meghatározásai (visszavonva:2003)

MSZ 4722:1984 A FELÜLETI ÉRDESSÉG FŐ PARAMÉTEREI ÉS SZÁMÉRTÉKEI

MSZ EN 10049:2014 Lapos fémtermékek Ra átlagos érdességének és RPc kiemelkedésszámának mérése

MSZ EN ISO 1302:2002 TERMÉKEK GEOMETRIAI KÖVETELMÉNYEI (GPS). A felületi érdesség jelölése a műszaki dokumentumokban.

MSZ EN ISO 286-1:2010 TERMÉKEK GEOMETRIAI KÖVETELMÉNYEI (GPS). Hosszméretek ISO-tűrésrendszere. 1. rész: A tűrések, az eltérések és az illesztések alapelvei.

MSZ EN 10204:2005 FÉMTERMÉKEK. A vizsgálati bizonylatok típusai

MSZ EN 1370:2012 ÖNTÉSZET. A felületi állapot vizsgálata

MSZ EN 12062:2006 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENES VIZSGÁLATA. Fémekre vonatkozó általános szabályok (MSZ 4310-1 helyett) (visszavonva)

MSZ EN ISO 17635:2017 HEGESZTETT KÖTÉSEK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Fémek általános előírásai. (MSZ EN ISO 17635:2010 helyett)

MSZ EN ISO 6520-1:2008 HEGESZTÉS ÉS ROKON ELJÁRÁSOK. Fémek geometriai eltéréseinek besorolása 1. rész: Ömlesztőhegesztés  (magyar nyelven)

(J) MSZ EN ISO 6520-2:2014 HEGESZTÉS ÉS ROKON ELJÁRÁSOK. Fémek geometriai eltéréseinek besorolása 2. rész: Sajtolóhegesztés 

MSZ 4310-3:1985 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata  Szemrevételezéssel kimutatható felületi hibák jelrendszere (visszavonva:2001)

MSZ EN ISO 5817:2014 HEGESZTÉS. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel (a sugaras hegesztések kivételével) készített kötései. Az eltérések minőségi szintjei.

MSZ EN ISO 10042:2018 HEGESZTÉS. Alumínium és ötvözetei ívhegesztéssel készített kötései. Az eltérések minőségi szintjei.

MSZ EN ISO 17637:2017 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Ömlesztőhegesztéssel készített kötések szemrevételezéses vizsgálata. (MSZ EN ISO 17637:2011 helyett)

MSZ EN 14728:2005 ELTÉRÉSEK A HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG HEGESZTETT KÖTÉSEIBEN. Osztályozás.

MSZ EN 13100-10:2017  A hőre lágyuló műanyag félkész termékek hegesztett kötéseinek roncsolásmentes vizsgálata. 1.rész: Szemrevételezéses ellenőrzés.

 

ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK:   HŐFÉNYKÉPEZÉS  (TT)